PM Awas Yojana : ના લાભાર્થીઓ માટે ખુશીની ક્ષણ, પીએમ આવાસ યોજનાની નવી યાદી બહાર પાડવામાં આવી.

PM Awas Yojana : ના લાભાર્થીઓ માટે ખુશીની ક્ષણ, પીએમ આવાસ યોજનાની નવી યાદી બહાર પાડવામાં આવી.

PM Awas Yojana : ના લાભાર્થીઓ માટે ખુશીની ક્ષણ, પીએમ આવાસ યોજનાની નવી યાદી બહાર પાડવામાં આવી. લાખો લાભાર્થીઓએ PM Awas Yojana ના ફોર્મ ભર્યા હતા,