Gujarati shayari love sms | Gujarati Shero Shayari.

This post we are going to share the best : Gujarati shayari love sms | Gujarati Shero Shayari.

Gujarati shayari love sms | Gujarati Shero Shayari.
Gujarati shayari love sms | Gujarati Shero Shayari.

હસી મઝાક ની આ પલ યાદ રાખજો
આ નાના માણસ નો પ્રેમ યાદ રાખજો
કાલે હું રહું કે ના રહું
એકમસ્તી ખોર દોસ્ત હતો એ યાદ રાખજો

Remember this moment of laughter
Remember the love of this little man
Whether I stay tomorrow or not
Remember that Ekmasti was a good friend

દુનિયા તો મૂર્ખ બની જાય છે
મારા હસવાથી તલાશ એની છે
જે આંખોમાં ભીનાશ પારખી લે

Gujarati shayari love sms.

The world becomes stupid
That’s what my laughter is looking for
Which detects wetness in the eyes

રીઝવી ના શકુ ભલે જગ ને
મીઠી વાણી ની મિલકત મને દેજે
નથી જોઇતું મારે અણ હકક નું
વિધિ એ લખ્યું એટલુ મને દેજે

Rizvi na shaku bhale jag ne
Give me the property of sweet speech
I don’t want any rights
Vidhi gave me as much as he wrote

મારી આજ હું
આનંદથી જીવું છું
આવતીકાલ ને
જે કરવું હોય તે કરે

My today I
Live happily
Tomorrow
Do what needs to be done

કલ્પના સુંદર હોય છે
પણ જીવી શકાતી નથી
વાસ્તવિકતા કડવી હોય છે
પણ મારી શકાતી નથી

The imagination is beautiful
Can’t even live
The reality is bitter
But cannot be killed

નયનને બંધ રાખીને
મેં તો તમને જોયા છે
નયનને બંધ રાખીને
મેં તો તમને જોયા છે
આવી રીતે લગન કરીને
બિચારા કેટલાય રોયા છે

Keeping the eyes closed
I have seen you
Keeping the eyes closed
I have seen you
By marrying in such a way
How many poor people have cried

તને જોઈને
મારી આંખો DSLR થઇ જાય
વહાલી તું એકલી દેખાય
અને બાકી બધું બ્લર થઇ જાય

Looking at you
My eyes become DSLR
Darling you look alone
And everything else blurs

ગુજરાતી શાયરી લવ SMS.

પ્રેમએ દુનિયાનુ
સૌથી મોંઘુ ઘરેણું છે
જેને મળે છે
એને કદર નથી હોતી
અને જેને કદર હોય છે
એને એ ક્યારેય નથી મળતો

Love the world
Is the most expensive jewelry
Who gets
It is not appreciated
And which is appreciated
He never gets it

હું તારાથી નારાજ થઈસ
તો ઍ હદથી થઈસ કે તારી
આ સુંદર આંખો મારી ઍક
જલક જોવા માટે પણ
તરસી જસે

I’m angry with you
So you are beyond that limit
One of these beautiful eyes
Also to see the sneak peek
Feeling thirsty

કેટલાક સુખોનો
અહેસાસ એટલા માટે નથી થતો
કારણકે એ મફત માં મળતા હોય છે

Some bliss
That is not the realization
Because they are available for free

ટેરવે થી ઝુલ્ફો ને હટાવી
નયન મીચી જાય છે
તારા એજ ચિત્રમાં
મારો પ્રણય વીતી જાય છે

Removed Zulfo from Tarway
Nayan Michi goes
In the same picture of Tara
My romance is over

નયન માં વસ્યા છો
જરા યાદ કરજો કદી કામ પડે તો
મને તો પડી છે આદત તમને યાદ કરવાની
જો હિચકી આવે તો માફ કરજો

Have settled in Nayan
Just remember if it ever works
I have a habit of remembering you
Sorry if the hiccups occur

જીંદગી ની ભાગદોડ માં
એટલું ધ્યાન રાખજો દોસ્તો કે
અજાણ્યા ને ઈમ્પ્રેસ કરવામાં
કોઈ પોતાના છૂટી ના જાય

In the rush of life
Be careful, friends
Impressing strangers
No one leaves on their own

જીંદગીની ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ
ત્યારે જ ઉકેલાય જાય
જયારે લોકો એકબીજા વિશે બોલવાને બદલે
એકબીજા સાથે બોલતા થઇ જાય

Lots of troubles in life
Only then is it resolved
Instead of people talking about each other
After talking to each other

હે દર્દ કઇક તો વ્યાજબી કર
હું તો તારો કાયમ નો ગ્રાહક છુ

O pain, do something reasonable
I am your customer forever

Due to spem comment we have closed the comment box of our site.
स्पैम कमेंट के कारण हमने अपनी साइट के कमेंट बॉक्स को बंद कर दिया है।