ગુજરાતી શાયરી પ્રેમ. Gujarati shayari Prem.

ગુજરાતી શાયરી પ્રેમ : હેલ્લો દોસ્તો અમે તમારા માટે લાવ્યા છીએ બેસ્ટ ગુજરાતી શાયરી પ્રેમ ની આ કલેક્શન તો દોસ્તો જો તમને આ અમારી ગુજરાતી શાયરી પ્રેમ ની આ પોસ્ટ પસંદ આવે તો કોમેન્ટ કરવ નું ભૂલતા નહિ કે તમે આ અમારી પોસ્ટ કેવી લાગી.. ધન્યવાદ…

ગુજરાતી શાયરી પ્રેમ. Gujarati shayari Prem
ગુજરાતી શાયરી પ્રેમ. Gujarati shayari Prem

તેરે ખ્યાલ સે ખુદ કો છુપા કે દેખા હે.
દિલ ઓ નજર કો રુલા રુલા કે દેખા હે.
તું નહિ તો કુછ ભી નહીં હે તેરી કશમ,
મને કુછ પલ તુજે ભૂલા કે દેખા હે.

Gujarati shayari love.

શાયદ મેરી નેકિયો કા કુછ અસર અભી બાકી હૈ…
યા કી તુમ્હારી કોશિશો મે કુછ કસર અભી બાકી હૈ…
ગર્દિશો મે રહકર ભી અગર મુકરર હે મેરા વજૂદ….
તો મંજિલ હે તેરી દૂર તેરા સફર અભી બાકી હૈ…

ઇસ લફજે મોહોબત કા ઇતના સા ફસાના હે..
સિમટે તો દિલે આશિક ફેલે તો જમાના હે..
યે ઇશ્ક નહિ આશન ઇતના તો સમજ લીજીયે..
એક આગ કા દરિયા હે ઓર ડૂબ કે જેના હે..

એશા નહિ કે તેરે બાદ અહલ એ કરમ નહિ મિલે..
તુજ સા નહિ મિલા કોઈ લોગ તો કમ નહિ મિલે..
એક તેરી જુદાઈ કે દર્દ કી બાત ઓર હે..
જીનકો ન સહ સકે યે દિલ, એસે તો ગમ નહી મિલે..

New Gujarati love shayari.

તુમ્હારા જૂર્મ હે તુમકો મોહોબત ભૂલ જાતિ હે..
હમે તો જિસ ને હસ કર ભી પુકારા યાદ રહતા હૈ..
મોહોબત મે જો ડૂબા હો ઉસે સાહિલ સે ક્યા લેના..
કિસે ઇસ બહર મે જા કર કિનારા યાદ રહતા હૈ…

ગુજરાતી શાયરી પ્રેમ. Gujarati shayari Prem
ગુજરાતી શાયરી પ્રેમ. Gujarati shayari Prem

મુજકો અબ તુજસે મોહોબત નહિ રહી..
એ જિંદગી તેરી ભી મુજે જરૂરત નહી રહી..
બુજ ગયે અબ ઉસકે ઇંતજાર કે વો દીએ..
કહી આસપાસ ભી ઉસકી આહત નહી રહી..

જબ કુછ નહીં રહા પાસ તો…
રખ લી તન્હાઈ સંભાળ કર મને…
યે વો સલ્તનત હે જિસકે બાદશાહ ભી હમ…
વજીર ભી હમ હે ઓર ફકીર ભી હમ…

Gujarati shayari / ગુજરાતી શાયરી.

હોઠો પર મોહોબત કે ફસાને નહિ આતે..
સાહિલ પર સમંદર કે ખજાને નહી આતે…
પલકે ભી ચમક ઉઠતી હે સોતે હુએ હમારી..
આખો કો અભી ખ્વાબ છુપાને નહી આતે..

તેરી દુનિયા મે જીને સે તો બહેતર હે કી મર જાયે..
વહી આંસુ, વહી આહે, વહી ગમ હે જીધર જાયે..
કોઈ તો એસા ઘર હોતા જહા સે પ્યાર મિલ જાતાં..
વહી બેગાને ચહેરે હે કહા જાયે કિધર જાયે…

નહિ જો દિલ મે જગહ તો નજર મેં રહને દો…
મેરી હયાત કો તુમ અપને અસર મે રહને દો..
મેં આપની સોચ કો તેરી ગલી મે છોડ આયા હું..
મેરે વજૂદ કો ખ્વાબો કે ઘર મે રહને દો…

ગુજરાતી શાયરી સંગ્રહ.

વો તારો કી તરહ રાત ભર ચમકતે રહે..
હમ ચાંદ સે તન્હા સફર કરતે રહે..
વો તો બીતે વક્ત થે ઉન્હે આના ન થા..
હમ યું હી સારી રાત કરવત બદલતે રહે..

ના મેં ખ્યાલ મેં તેરે ના મેં ગુમાન મેં હું..
યકીન દિલ કો નહિ હે કી ઇસ જહાન મેં હું..
ખુદાયા રખિયેગા દુનિયા મે સરફરાઝ મુજે..
મેં પહલે ઇશ્ક કે પહલે ઈમતિહાન મે હું.

બેવજહ હમ વજહ ઠુઠટે હે તેરે પાસ આને કો..
યે દિલ બેકરાર હે તુજે ધડકન મેં બસાને કો..
બુજતી નહિ હે પ્યાસ મેરે ઇસ પ્યાસે દિલ કી..
ન જાને કબ મિલેગા સુકુન તેરે ઇસ દીવાને કો..

ગુજરાતી શાયરી પ્રેમ.

પહુંચા ના સકેગે તુમ તક પેગામ આંખો કે..
નજરોને શર્મ કા પરદા ડાળ રખા હૈ…
હયા કો કિતની હિફાજત સે પાલ રખા હૈ..
તેરે લિયે હિ તો હમને ખુદ કો સંભાળ રખા હૈ..

ગુજરાતી શાયરી પ્રેમ. Gujarati shayari Prem
ગુજરાતી શાયરી પ્રેમ. Gujarati shayari Prem

હમ આપકી હર ચીજ સે પ્યાર કર લેંગે…
આપકી હર બાત પર એતબાર કર લેગે..
બસ એક બાર કહ દો કી તુમ સિર્ફ મેરે હો..
હમ જિંદગી ભર આપકા ઇંતજાર કર લેંગે…

વો રાત દર્દ ઓર સિતમ કી રાત હોગી..
જીસ રાત રુખસત ઉનકી બારાત હોગી..
ઉઠ જાતાં હું મેં યે સોચકર નીદસે અક્સર કી..
એક ગેર કી બહો મે મેરી સારી કાયનાત હોગી..

New Gujarati shayari SMS

હર તન્હા રાત મેં એક નામ યાદ આતા હૈ..
કભી સુબહ કભી શામ યાદ આતા હૈ..
જબ સોચતે હે કર લે દોબારા મોહોબત..
ફિર પહલી મોહોબત કા અંજામ યાદ આતા હૈ..

તુમ્હારે નામ કો હોઠો પર સજાયા હે મને..
તુમ્હારી રૂહ કો અપને દિલ મે બસાયા હે મેને..
દુનિયા આપકો ઠુઠ્ટે ઠુઠતે હો જાયેગી પાગલ..
દિલ કે એસે કોને મેં છૂપાયા હે મેને..

કિસી ન કિસીકો કિસી પર એતબાર હો જાતા હૈ..
એક અજનબી સા ચહેરા હી યાર હો જાતા હૈ..
ખૂબીઓ સે નહિ હોતી મોહોબત સદા..
કિસી કી કમિયો સે ભી કભી પ્યાર હો જાતાં હે..

Due to spem comment we have closed the comment box of our site.
स्पैम कमेंट के कारण हमने अपनी साइट के कमेंट बॉक्स को बंद कर दिया है।